Leadership & Innovation

Leiders die vooruit willen

Beschik je over een bachelordiploma van de HvS en wil je verder studeren voor een masterdiploma? Meld je dan aan voor de opleiding Master of Science Leadership & Innovation. Door het combineren van theoretische kennis, kritische beschouwingen, observaties en eigen veldonderzoek, ontwikkel je kennis en leiderschapsvaardigheden die nodig zijn om effectieve vernieuwing en verandering te realiseren binnen jouw eigen organisatie. Vanuit jouw eigen leiderschapsgedrag zal je een eigen “modus operandi” ontwikkelen om kritische bedrijfsprocessen optimaal aan te sturen en te beïnvloeden met het best haalbare resultaat.

Doelgroep

De masteropleiding richt zich op studenten die kennis hebben verworven op bachelor niveau op het gebied van Bedrijfskunde, ICT of een ander relevant gebied. De deelnemer heeft minimaal 3 jaar werkervaring, deze ervaring is van belang tijdens de opleiding. De deelnemer moet instaat zijn om in de praktijk opdrachten uit te voeren en opleidinggerelateerde werkervaring op te doen.

Startdatum

11 Februari 2019

Opleidingsduur

18 maanden

Variant

Deeltijd

Programma

Het curriculum van de opleiding bestaat uit 6 mastercourses over een periode van 18 maanden. Via interactieve colleges verwerven deelnemers kennis en inzicht in theoretische concepten en modellen over Leadership behaviour, Strategy, Organisational science, Innovation, Change leadership and Intervention research, failure and renewal. Daarnaast worden er 4 workshops gegeven met als thema Meeting of the Minds, The leader in Me, Situational & Servant Leadership a different perspective en How to create Intrapeneurship. Als afsluiting van de workshops gaan de deelnemers gezamenlijk een symposium voorbereiden en organiseren. Het programma wordt afgesloten met een individuele en team opdracht.

Certificering

MSc (Master of Science) diploma

Ingangseisen

Je voldoet aan de volgende ingangseisen:
· Je hebt een relevant diploma op minimaal bachelorniveau van het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs of gelijkwaardig.
· Je kunt opdrachten voor de opleiding in de eigen werkkring of een andere geschikte omgeving uitvoeren.

Intake procedure

Alvorens te kunnen worden ingeschreven is er een intakegesprek. Als je nog niet voldoet aan de startkwalificaties voor het volgen van de masteropleiding, kun je eerst een bacheloropleiding bij de HvS volgen en afstuderen, zodat je daarna gemakkelijk kunt doorstromen naar het mastertraject. Op grond van EVK’s (erkenning van eerder verworven kennis) en EVC’s (erkenning van eerder verworven competenties) kunnen vrijstellingen worden verkregen voor de vakken uit met name de eerste twee jaren van de bacheloropleiding om daarmee een kortere doorlooptijd van de bachelorstudie te realiseren.