Communicate Your Way

Datum: mei 2018

Deze studiegroep heeft onderzocht op welke wijze social media een bijdrage kan leveren aan het vergroten van het klantenbestand van Artko Trading N.V. De gastspreker Anuskha Sonai heeft haar ervaringen op het gebied van social media en de groei van haar organisatie Spang Makandra gedeeld met de aanwezigen.

Communicate Your Way
Communicate Your Way
Communicate Your WayCommunicate Your Way

Datum: februari 2018

De studiegroep Communicatie leerjaar 3 heeft op 10 januari 2018 een motivational event “Study without limits” georganiseerd voor de NATIN ICT studenten. De studiegroep heeft vooraf aan dit evenement de studiemotivatie van de NATIN ICT studenten onderzocht. Welke factoren zijn er die de motivatie van de studenten belemmeren of stimuleren? Donaghy Malone, National JCI President of Suriname was de gastspreker tijdens dit evenement. Hij heeft de studenten een hart onder de riem gestoken. De slogan van dit evenement was:
We dare you to be and stay motivated!

bplan
bplan
bplanCommunicate Your Way

Datum: februari 2017

In het kader van het vak Communicatie organiseert de studentengroep “INVEST IN YOUR FUTURE” een “Motivational Cocktail Event”. Dit evenement heeft als doel, personen die een hoger beroepsgerichte opleiding zijn gestart, maar deze niet hebben afgerond, te motiveren om hun studie te hervatten, immers “No country can really develop unless its citizens are educated” (Nelson Mandela).

Activiteit : Motivational Cocktail
Event Datum : 8 februari 2017
Tijd : 18:30u – 21:00u
.

Als slogan voor dit evenement geldt: “Get informed, get motivated and enjoy”. Dit naar aanleiding van de combinatie van informatieverschaffing over studiemogelijkheden inclusief studiefinanciering, motivational speeches en socializing, die kenmerkend zullen zijn voor de avond.

bplanBusiness Plan Competition

Datum: augustus 2016

Hogeschool Janssen & Partners viert dit jaar haar vijftienjarig bestaan en organiseert voor haar studenten een Business Plan Competition (BPC). Uitgangspunt bij de BPC is dat de meerwaarde van de opleidingen HBO-Bedrijfskunde en HBO-ICT voor de (Surinaamse) maatschappij tot uiting dient te komen en dat de expertise van de student duidelijk zichtbaar is.

Kick-off op 21 mei 2016 om 20.00 uur.

Tijdens de gezellige informele Kick-off bijeenkomst worden de criteria uiteengezet. Vervolgens worden de groepen gedurende 4 dagen door de coaches begeleid om hun plan vorm te geven.

Finale (Knock-out) op 20 augustus 2016 om 20.00 uur.

Tijdens het finale Knock-out feest presenteren de finalisten hun plan.De winnaar wordt gekozen door de jury en het publiek.

flyerbpcStudenten Hogeschool Janssen & Partners presenteren op ondernemersavond KKF

Datum: 16 februari 2016
Thema: ‘Klant en communicatie’ en ‘Product presentatie’

Op dinsdag 16 februari 2016 presenteerden de studenten van Hogeschool Janssen & Partners tijdens de ondernemersavond van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Gedurende de looptijd van de colleges van het vak Mondelinge Communicatie hebben vier groepen studenten hun presentatie voorbereid met als thema ‘Klant en communicatie’ en ‘Product presentatie’.

Bij de eerste presentatie getiteld ‘Tevreden klanten vergroten uw marktaandeel’ gingen de studenten o.a. in op het behoud van klanten op lange termijn. Ze adviseren de ondernemer om voortdurend en consequent de klantverwachting te overtreffen.

KKF beurs Presentaties

Groep 1: Nicole Soemopawiro (KKF), Stuart Kromokarijo (DSB) en James Padji (EBS).

De tweede presentatie getiteld ‘Help, ik jaag mijn klanten weg’ ging over het versterken van het klantcontact d.m.v. klantgerichte communicatie. Bij klantgerichte communicatie is het o.a. belangrijk in te spelen op de volgende verwachtingen van de klant: bereikbaarheid en toegankelijkheid, houvast, persoonlijke aandacht, maatwerk en tijdigheid.

KKF beurs Presentaties

Groep 2: Marcia Aloewanai (DSB), Gilbert Bendt (DSB), Sherida Risseeuw (Fernandes) en Danny Fong (EBS).

De derde groep is aan de hand van de presentatie getiteld ‘Is de klant altijd koning?’ ingegaan op de relatie tussen de klant en de medewerker en de wijze waarop conflicthantering toegepast zou kunnen worden om een goede klantrelatie te behouden.

KKF beurs Presentaties

Groep 3: Christal Chin-A-Foeng, Mirjam Karijokromo (Finabank), Albertus Bruyning (S.A.O.) en Juan Hirschfeld (Sutec).

De laatste groep heeft a.d.h.v. een show case getiteld ‘Psssst…klantenwerving, klantbehoud, enkel zilver, samen goud’ laten zien dat adequate productpresentatie essentiëel is voor de klantenwerving en het klantbehoud, en dat een marktleider een ondernemer is die creatief en innovatief is met een sterke identiteit.

KKF beurs Presentaties

Groep 4: Ernst Terborg (DSB), Viresh Dharmlal (EBS), Marjorie Tajib (soRena’s Winery) en Christine Pono (Misabi Testmanagement).


OPEN PRESTATIEDAG juli 2015

Datum: 28 juli 2015
Thema: Financieel Economisch Management
Risico’s bij het doen van investeringen

Dinsdag 28 juli 2015 was de Open Prestatiedag. Een jaarlijks terugkomend evenement, waarbij geïnteresseerden de mogelijkheid krijgen bij ons ‘in de keuken’ te kijken. De Open Prestatiedag geeft informatie over onze bacheloropleidingen HBO-ICT en HBO-Bedrijfskunde.


De tweedejaarsstudenten van de studie HBO-Bedrijfskunde hebben tijdens de Open Prestatiedag door middel van een ‘showcase’ de theorie gekoppeld aan een praktijksituatie. Er was gekozen voor het onderwerp rendabiliteitsanalyse, waarbij studenten van het vak Financieel Economisch Management, de risico’s bij het doen van investeringen in kaart hebben gebracht en handvatten hebben geboden om de nodige maatregelen te treffen om risico’s te minimaliseren of te voorkomen bij investeringen. Verder heeft onze afgestudeerde Bachelor Bedrijfskundige Raveen Ramtahalsing een uitéénzetting gegeven over zijn ervaringen als student. Raveen is op 11 december 2014 afgestudeerd van de opleiding HBO-Bedrijfskunde van Hogeschool Janssen & Partners. Zijn onderzoek ging over “Spirits Corn Production and Processing N.V.; een onderzoek naar de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten van SPIRITS HOLDING N.V.” Spirits GRUN2 N.V., een modern tuinbouwbedrijf, is op 4 juli 2015 officieël geopend door Minister Suresh Algoe van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Volgens Minister Algoe is Spirits GRUN2 een voorbeeld.

OPEN PRESTATIEDAG juni 2015

Datum: 9 juni 2015
Thema: Information Security
Op welke wijze kunnen bedrijven zich beveiligen?

Door middel van showcases hebben de tweedejaarsstudenten de risico’s en de veiligheidsaspecten die gepaard gaan met “Bring Your Own Device (BYOD)” en “Information Security (un)Awareness” uitgebeeld. Er is ingezoomd op de nodige maatregelen die getroffen kunnen worden om risico’s te minimaliseren of te voorkomen. Informatiebeveiliging is de rode draad geweest van beide presentaties. Naast de veiligheidsaspecten hebben de aanwezigen ook kennis kunnen maken met de hedendaagse technologie en hoe deze doeltreffend en voor zakelijke doeleinden gebruikt kan worden.Hogeschool Janssen & Partners & TMIL.

Op vrijdag 20 februari 2015 is in samenwerking met TMIL een reeks van presentaties met als thema Interne Communicatie verzorgd aan de innovators. De studenten van Hogeschool Janssen & Partners hebben in een serie van casussen de kracht van communicatie geillustreerd. Hieronder treft u enkele indrukken van de presentaties.

Indrukken van de tweede Open Prestatiedag 2013-2014

De tweede OPEN PRESTATIEDAG 2014 van Hogeschool Janssen & Partners was op dinsdag 5 augustus 2014. De studenten van het eerste leerjaar HBO-Bedrijfskunde hebben in een rollenspel het verschil uitgebeeld tussen de klassieke en moderne leiderschap bij het vak inleiding management. De studenten van het tweede leerjaar HBO-Bedrijfskunde hebben strategische adviezen uitgebracht aan de fusie maatschappij van commericiële wasserijen en industriële wasserijen. Docent en Communicatie consultant A. van der Kooye gaf het belang aan van goede communicatie, de kracht van communicatie, professioneel communiceren en gaf een presentatie over de digitale revolutie: Social Media.


Indrukken van de eerste Open Prestatiedag 2013-2014

De eerste OPEN PRESTATIEDAG 2014 van Hogeschool Janssen & Partners was op dinsdag 10 juni 2014 van 18.00-21.00 uur. Een ieder mocht kennis komen maken met onze vakbekwame docenten en getalenteerde studenten van de opleidingen HBO-BEDRIJFSKUNDE en HBO-ICT. De senior adviseurs van het Surinaams consultancy bureau The Slight Edge Consultancy N.V. hebben informatie gegeven over hun Human Resource-expertise. Het was een interessante en leerzame avond waarin de deelnemers professioneel uitgedaagd zijn geworden. Hieronder enkele indrukken.
Dankbaar……………

Datum: 2 februari 2018
Geschreven door: Nicole Soemopawiro BBA

Voor de afgelopen 4 jaren bij Janssen en Partners, Hogeschool van Suriname.
Nieuwsgierig in het begin
Ingeschreven voor een HBO opleiding
Mevr. Heuvel die mij ontving gaf wat adviezen
maar ik deed toch mijn eigen ding

Keuzes gemaakt
Besluiten genomen
Soms met een traan
maar vaak met een lach

Studeren kost tijd, geld en vooral doorzettingsvermogen Maar met het vooruitzicht een certificaat met de titel BBA in handen te hebben heeft altijd het zwaars gewogen Het is niet ‘t einde maar het begin van een nieuw hoofdstuk met als titel “ Bachelor of Business Administration (BBA) of Bachelor of Informatics and Communication Technology (BICT) de maatschappij in” Help Suriname op te bouwen zodat wij een welvarend land aan onze kinderen kunnen toevertrouwen

Docenten, medestudenten, directie en personeel, collega’s, familieleden en niet te vergeten de Heer daarboven Bedankt voor alles in de afgelopen 4 jaren Mijn schip zal ik met Kunde laten varen Veel succes in alles wat er nog valt te klaren………..

Bedankt…..
Dit was weer mijn ding Nicole Wirjoredjo-Soemopawiro met de titel Bachelor of Business Administration (BBA) de maatschappij in
Nicole Soemopawiro BBAOverhandiging Rode Pen
1ste Alumni Symposium Janssen & Partners, Hogeschool van Suriname.

Datum: april 2017

De 1ste Alumni Symposium stond in het teken van het uitwerken van creatieve ideeën over de wijze waarop de alumni structureel betrokken kunnen worden bij de hogeschool. Het doel van een Alumniclub is veelvoudig, zoals het bevorderen van kennis in het kader van Life Long Learning, het samenbrengen van professionals voor zowel kennisdeling als voor informele netwerken, het versterken van de positie van de opleiding als ambasadeurs of het uitdragen van de kerncompetenties van de opleiding binnen de wereld van professionals. De alumni hebben in groepsverband mogen brainstormen over de aangeboden alumni statements. Het formeel gedeelte van de avond is afgesloten met een presentatie over de wjze waarop de betrokkenheid van de alumni gestalte kan worden gegeven.Overhandiging Rode Pen
Afgestudeerden februari 2016

Speech uitreiking hbo-getuigschrift Hogeschool Janssen & Partners

Datum: 12 februari 2016

Afgestudeerden, directie Hogeschool Janssen & Partners, begeleiders, docenten, en andere genodigden een fijne avond toegewenst. Mijn naam is mw. Ramdjielal en ik ben vereerd om namens de afstudeerbegeleiders een woord tot u te richten. Als ik zo de zaal in kijk zie ik alleen maar vrolijke gezichten, in het bijzonder die van de afgestuurden die na hun harde inzet alle reden daartoe hebben.

Afgestudeerden, namens de afstudeerbegeleiders wil ik jullie allen en jullie familie, vrienden, collega’s en kennissen van harte feliciteren voor het behaalde succes. APPLAUS. Verder wil ik ook de directie, medewerkers en het docentenkorps van Hogeschool Janssen & Partners van harte feliciteren, die wederom een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het afleveren van hoog gekwalificeerd kader voor de opbouw van ons geliefd Suriname. Mag ik een applaus!

Ijsbreker: stel eens voor als er geen behoorlijk onderwijs werd verzorgd, hoe correct zouden wij dan met elkaar communiceren? Onderwijs mop: Cupido heeft onlangs iemand leren kennen en neemt de moed om haar te bellen. ‘Hallo shat, hoe gaat het? met Cupido!’ Schatje lief, heel enthousiast reageert alsvolgt: ‘Mijn God, je hebt het gebeld! Ik ging het net met je denken. Ik zou het net met je bellen.’ Cupido schrikt en zegt dan heel vlug: ‘Sorry verkeerd en legt de telefoon snel neer.’

Het leven bestaat uit fasen. Je hebt de groei fase, de volwassenheidsfase en de bloeifase, omdat je dan alle kennis en kunde bezit die je in het leven toepast. Binnen het onderwijs gaat het ook om drie belangrijke zaken:

1) In de eerste plaats heb je mensen nodig die je helpen ontdekken wat je in je hebt, je kennis en kunde verruimen, je goede inzichten geven, je met goede raad en daad bijstaan en je in de juiste richting leiden. En als je het even niet meer ziet zitten, wordt je met plezier verder begeleid totdat de eindstreep is gehaald. Ik heb het over de afstudeerbegeleiders en de docenten, die steeds het maximale uit iedere student hebben geprobeerd te halen.

2) Je moet niet alleen blindvaren op je talent, maar ook bereid zijn om keihard te werken en je volledig in te zetten. Een goede planning maken, colleges volgen en optijd studeren. Zo krijg je zelfvertrouwen en ervaring. Om succesvol te studeren moet je de spelregels kennen, die jullie op een ander niveau bij Hogeschool Janssen & Partners hebben geleerd. Meneer Einstein zei het ooit heel treffend: ‘Genialiteit is 1 procent talent en 99 procent hard werken.’

3) Ten derde, wie hogerop wil klimmen en steeds successen wil boeken, moet ook verstandige keuzes kunnen maken. En daarbij dragen jullie een grote eigen verantwoordelijkheid. Zeker met dit hbo- getuigschrift in jullie hand, bewijzen jullie dat jullie wijs genoeg zijn. Jullie moeten het nu zelf doen en het heft in eigen handen nemen. Aarzel dus niet om telkens weer een stapje verder te gaan. Je grenzen te verleggen. Ongeacht waar je voor gaat – adviseur, manager, leider, docent of professor– GA VOOR DE TOP.

We all had one goal in mind and that was to make our mark on the school that we attended and make our mark on the world once we graduate. We all have different career choices but we're all bound by the same common cause and that is to GRADUATE! Malcolm X said ‘Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today.’

Congratulations once again and thank u.


Drs. Reshmi Ramdjielal MPA

Docent en afstudeerbegeleider


De getuigschriftuitreiking, een belangrijke dag.

Het is allemaal zo een vier jaar terug begonnen. Enthousiast startten wij aan een studietraject die ons elk jaar weer een andere uitdaging, stress en soms heel veel stress, zelfs huilbuien van frustratie bood. Jou sociaalleven, dat kon je voor tijdje vergeten. De ondersteuning van familie, vrienden en medestudenten bij onze dips, was onze ruggensteun. Niet te vergeten de momenten van chillen tijdens de pauze, waarbij er altijd druk gediscussieërd werd over de vakken, docenten en natuurlijk over de tentamens. Tentamen niet gehaald? Minor setback! Nee nee, opgeven is geen optie! De volgende keer haal je het zeker! Er zijn veel leuke momenten tijdens de studie geweest; de discussies met de docenten, het behalen van de tentamens, het plagen van medestudenten tijdens de lessen, maaaar het allerleukste was vanaf het eerste jaar het opstellen van een persoonlijk actieplan met competenties. Iets zomaar neerpennen? Vergeet het! Er gaat dan een dikke rode streep erdoor met de bekende ‘rode pen’. De ‘rode pen’ van deze docent heeft zoveel indruk gemaakt, dat een groep studenten (heel serieus) vanaf het eerste jaar aan dhr. Henk Tjon (die bekend staat als ‘de man met de rode pen’) parmantig aangaf dat hij pas met pensioen kon gaan als zij waren afgestudeerd.

Renate Cruden
PR Officer
DSB Bank

Overhandiging Rode Pen

Proficiat met jullie TOP-prestatie!

(aug 2015)

Op 7 augustus 2015 was de getuigschriftuitreiking van 7 afgestudeerden. De afstudeeronderwerpen waren “Strategisch Positioneren”, “IT Service Continuity Management”, “Dienstverlening via een Mobiele Applicatie”, “Risicomanagement”, “Het Audit Management System-TeamMa”, “Een Nationaal Geodata Informatiesysteem” en “De invoering van een ERP-systeem”. Deze alumni voldoen aan de meest actuele competenties binnen het opgeleide vakgebied.


Afgestudeerden augustus 2015

Heeft de opleiding aan uw doelstellingen voldaan?

Ik merkte dat ik na jaren gewerkt te hebben als ICT-er naar nieuwe uitdagingen zocht. Ik zocht naar meer diepgang in mijn werk. Bij Hogeschool Janssen & Partners heb ik die diepgang zeker gevonden. Ik kon mijn dagelijkse werk volledig toepassen in de praktische modulen van de opleiding. De studie heeft bijgedragen tot kennisverrijking over de bedrijfsvoering op ICT-gebied.

Denise Muler BICT
GIS coördinator
Management Instituut GLIS

Wat is het meest waardevolle aan deze opleiding geweest?

De kwaliteit en de accreditatie van de opleiding.

Vyas Goerdayal BICT
ICT Beheerder
Min. Openbare Werken

Zijn de onderdelen die in de opleiding aan de orde zijn geweest, direct toe te passen in uw dagelijkse werkzaamheden?

Alle management, business processen en marketing gerelateerde onderdelen kon ik wel toepassen in mijn dagelijkse werkzaamheden, ook de onderdelen die te maken hadden met systeemontwikkeling.

Renato Martodimedjo BICT
System Development Officer
De Surinaamsche Bank

Denkt u dat de opleiding aansluit bij wat de arbeidsmarkt verwacht van afgestudeerden?

Aangezien ik ruim 19 jaren werkzaam ben op de arbeidsmarkt, kan ik aangeven dat deze opleiding in hoge mate aansluit bij datgene wat de arbeidsmarkt vereist. Ik adviseer al mijn vrienden, kennissen en collega’s die een studiewens hebben, om deze opleiding te volgen bij Hogeschool Janssen & Partners.

Romana Gummels BBA
Junior Quality Engineer
Staatsolie Mij. Suriname

Welke zaken in de opleiding zouden verbeterd kunnen worden?

Van mijn kant hoeft er niets meer verbeterd te worden in de opleiding. Want ik merk op dat er intussen ook al wordt gewerkt aan zelfs de uitbreiding van het gebouw. En dat vind ik geweldig, alleen om te zien dat het steeds beter gaat met de opleiding.

Gibert Karta BICT
Hoofd ICT
CLAD

Welke punten zou u toekomstige studenten willen meegeven die aan deze opleiding zullen beginnen?

 • Vergroot je carrièremogelijkheden met een geaccrediteerde getuigschrift van Hogeschool Janssen & Partners.
 • Begin op tijd met studeren, spaar niet op. Van uitstel komt afstel!
 • Kenn Pooters BBA
  Janssen & Partners
  Officemanager

 • Opstellen van een studieplan, vooral voor de werkende studenten.

 • Valentino Somohardjo BICT
  Staatsolie Mij. Suriname
  Netwerk Administrator ICT  Raveen Ramtahalsing, afgestudeerde van Hogeschool Janssen & Partners een voorbeeld.

  (juli 2015)

  Plantenkas Tuinbouwbedrijf Spirits Grun2 een voorbeeld
  Written by:Starnieuws
  05 Juli 2015, 00:01

  Ramtahalsingh Spirits Grun2
  Minister Soeresh Algoe en projectleider Raveen Ramtahalsing verrichten de officiele opening van de plantenkas. (Foto's: Raoul Lith)

  Tuinbouwbedrijf, Spirits Grun2 NV te Lelydorp is officieel geopend. Minister Suresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) had de eer om de openingshandeling te verrichten van het moderne tuinbouwbedrijf van de familie Ramtahalsing. “Het is op dit moment het beste kassenteeltbedrijf volgens LVV. Het moet een voorbeeld zijn voor alle Surinamers”, stelde de bewindsman.

  Algoe benadrukte dat het telen in kassen niet zo gemakkelijk is als het lijkt. Het verschilt hemelsbreed met het telen buiten, er zijn veel technische aspecten en procedures aan verbonden.“Landbouw is ingewikkeld, je leert elke dag bij. Hoewel je de insecten eruit kan houden, blijf je niet bespaard van schimmels en bacteriën bij kassenteelt. Een bacterie of virus kan ervoor zorgen dat binnen 24 uur alles weg is. Ondernemen is riskant. Echter is de productie en kwaliteit beter bij kassenteelt", volgens Algoe. “Kassenteelt de toekomst, vooral met het oog op ‘global warming’. Hij raadt aan om zich te richten op gewassen die geëxporteerd kunnen worden zoals bijvoorbeeld broccoli, sla, bloemkool en wortelen.

  Plezier in het werk
  “Veel hadden er weinig of geen geloof in dat hier het modernste agrarische bedrijf van Suriname zou staan. Dit heeft mij nog meer gemotiveerd om ervoor te gaan," zegt Raveen Ramtahalsing, leider van het project, terugkijkend op de start vier jaar geleden. Hij vertelt dat men zei dat je van landbouw nooit rijk zal worden. Echter vindt hij dat rijkdom niet slechts het bedrag is dat op je bankrekening staat. “Rijk is het plezier in het werk, liefde voor wat je doet, liefde voor het telen, wat wij hebben. Elke ochtend naar hier komen, de planten zien groeien en bloeien, de uitstekende oogst, mensen een gezond en betaalbaar product aanbieden en hun leven op een manier proberen te verbeteren.” Het is de bedoeling het bedrijf naar betere hoogten te brengen.

  Ramtahalsing vertelt dat hij vooraf nooit iets te maken heeft gehad met landbouw en noch minder tuinbouw en er ook niet in geïnteresseerd was. Zijn ouders wilden echter een kas opzetten om onbespoten groenten voor eigen gebruik te kweken. De eerste zaadjes die plantjes werden, hebben erg veel indruk op hem gemaakt. Gaandeweg is het telen, ondanks tegenslagen en door het opdoen van kennis, inwinnen van advies, onderzoek en gebruik van moderne teeltechnieken zoals deelwaterculture, steeds verbeterd.

  Behalve een samenwerkingsverband met Gopex, zal binnenkort de verpakking, opslag en het transport volgens de hoogste internationale standaarden plaatsvinden. Het bedrijf richt zich op duurzaamheid en kwaliteit en moet alle internationale veiligheidstoetsen kunnen doorstaan, zegt Ramtahalsing.

  Constante vernieuwing
  Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, Henk Naarendorp, zegt dat het bedrijf niet op een beter moment kon worden gestart, omdat Suriname nu een land in ontwikkeling is, dat voor zichzelf moet zorgen. Bedrijven zoals Spirits Grun2 kunnen volgens hem bij uitstek bijdragen tot die ontwikkeling, ook op de buitenlandse markt, waar er messcherpe concurrentie is. “Export is a complete different ballgame dan voor de lokale markt produceren. We zullen daarom alles uit de kast moeten halen om dat mogelijk te maken. We zullen moeten voldoen aan hoge standaarden en meetinstituten moeten hebben. “Het mooie van dit bedrijf is dat je ziet dat ze constant aan het innoveren zijn. Als je dat niet doet, ben je ten dode opgeschreven” benadrukte Naarendorp. Hij ziet graag nog veel meer van dit soort bedrijven in Suriname. Het bedrijfsleven is volgens hem nu veel meer verenigd, samenwerking tussen publieke en private sector is belangrijk voor de groei.

  Na het officieel gedeelte konden aanwezigen, de 5000 vierkante meter kas, drie kilometer irrigatieleidingen, anderhalf kilometer elektrakabels van dichtbij bekijken en gerechten proeven gemaakt met producten van Spirits Grun2 NV.

  Raoul Lith
  Starnieuws  Een nieuw begin

  Written by: Raveen Ramtahalsing BBA
  30 Jan 2015

  Afstudeer Ramtahalsingh

  Als afgestudeerde bachelor betekent deze mijlpaal een einde, maar ook weer een nieuw begin. Dit is kenmerkend voor alles in het leven. Het einde van elke dag is het begin van een nieuwe dag. Als je een taak hebt volbracht, is het tijd voor de volgende taak. Precies zo is het met deze studies van Hogeschool Janssen & Partners.

  We kunnen niet verwachten dat onze gedachten voor altijd in leven zullen blijven bij het bachelorgetuigschrift. Voor wat we hebben geleerd tijdens de colleges, zo waardevol als het is, is het een begin van een levenslang leerproces gebaseerd op ervaringen, ontmoetingen, teleurstellingen, verdriet, maar zeker ook hoogtepunten, plezier, en vooral vreugde en genot.

  De getuigschriftuitreiking heeft voor een ieder een andere betekenis. Anderen zijn opgelucht dat ze eindelijk klaar zijn, voor anderen gaat het samen met een stukje nostalgie, zoals terugdenken aan de leuke tijden en de vriendschappen die zijn ontstaan. De meesten van ons kijken naar de toekomst met de mooie dingen die ons te wachten staan.

  Maar wat we ook doen, hetzij doorgaan met studeren, carriëre maken, een eigen bedrijf beginnen of een gezinnetje stichten we moeten onthouden dat wat we doen we goed moeten doen. Er zijn twee invalshoeken. De eerste is, omdat het moet en de tweede is, omdat we het willen (met liefde en plezier). De tevredenheid die we krijgen van ons levenswerk wordt bepaald door de invalshoek die we aan het geheel geven. Doe alles met je hart en ziel, en doe waar je van houdt.

  In alles wat je onderneemt, geldt: wees niet bang om te veranderen, je invalshoek bij te stellen of het geheel anders te bekijken. Wees niet bang om iets wat onmogelijk lijkt, uit te voeren. Denk er goed over na, slaap er een nachtje over, want oplossingen voor problemen zijn vaak dichterbij dan we denken.

  Raveen Ramtahalsing BBA
  Spririts Grun2

  Enkele tips aan de (nieuwe) studenten.

 • Wees op tijd voor de colleges, verzuim niet.
 • Bereid je voor op elke college en maak altijd je huiswerk (af).
 • Spaar geen studiestof op, maar studeer vanaf de start, alleen geld sparen is toegestaan.
 • Wees geen meelifter bij praktijkopdrachten, maar participeer volledig.
 • Deelname aan hertentamens is niet nodig, indien jouw inzet optimaal is.
 • Deel je kennis met anderen, want kennis maakt macht, maar kennis delen dat is de kracht.
 • Geloof in jezelf en blijf doorzetten, want het geheim van succes ligt in het doorzettingsvermogen!

 • Mala Joerawan-Kandhai
  De Surinaamsche Bank N.V.
  Department Contract Handling
  Section Control  Uitreiking

  The very first one, ik voelde me zo speciaal!

  Op 09 december 2013 was ik de eerste kandidaat op de eerste examendag aan de afstudeertafel. Ik ging dus ook als eerste met een opgelucht en gelukkig gevoel naar huis.

  Op 26 juli 2014 was het eindelijk zover! Toen mocht ik als allereerste het hbo-getuigschrift Bachelor of Business Administration (BBA) van de eerste door het NOVA geaccrediteerde bacheloropleiding in ontvangst nemen. Het heeft even geduurd, maar het was het wachten meer dan waard. Op het moment dat ik het getuigschrift in ontvangst nam, drong het nog niet tot mij door hoe speciaal dat moment was. Dat besef kwam iets later, toen ik weer had plaatsgenomen. Ik zwol van trots!

  Ik weet namelijk hoeveel inspanning Hogeschool Janssen & Partners heeft moeten leveren om deze accreditatie te kunnen ontvangen. Ik heb het voorrecht gehad om een bijdrage te mogen leveren tijdens de visitatie door het Nederlandse certificeringsbureau Hobéon. Ook daar ben ik trots op.

  Voor alle huidige en toekomstige studenten van Hogeschool Janssen & Partners is het ook een reden om trots te zijn om te mogen studeren bij een instituut dat voldoet aan alle eisen die gesteld zijn voor hogere beroepsopleidingen. Dit is een garantie voor de kwaliteit van het aangeboden hogeronderwijs en voor het behalen van de juiste competenties die nodig zijn om later het beroepenveld te betreden.

  Gefeliciteerd Hogeschool Janssen & Partners, ik voel mij vereerd met het eerste door het NOVA geaccrediteerde BBA-getuigschrift en zal mijn uiterste best blijven doen een goede ambassadeur te zijn.

  Joan Jong-A-Tjauw BBA
  Financiële Administratie
  Algemene Televisie Verzorging
  Telesur  Afgestudeerden juni 2013

 • Chang, Milton
 • Fung Loy, Brian
 • Neral, Linda
 • Pawirooelomo, Andy
 • Ramlal, Richeira
 • Sleman, Daryl


 • Uitreiking


  Welke punten willen de afgestudeerden aan toekomstige studenten meegeven?


  Dat je doorzettingsvermogen moet hebben en dat 't zeker waard is.
  M. Chang BICT
  Netwerk Beheerder
  Telesur


  Start de opleiding met de correcte mindset en stel je zelf een target. Zoals bij elk ander traject zul je obstakels moeten overwinnen; raak niet ontmoedigd. Zet gewoon door!
  B. Fung Loy BICT
  Network Administrator
  Banking Network Suriname N.V.


  Om de lessen optimaal bij te wonen, de leerstof vanaf het begin te bestuderen en niet op te sparen tot de tentamens voor de deur zijn en zoveel mogelijk het geleerde toe te passen in de praktijk.
  L. Neral BBA
  Financieel medewerker
  Telesur


  De opleiding HBO-ICT is heel goed. De leerstof is afgestemd op de huidige ontwikkelingen. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste boeken die ook in Nederland worden gehanteerd. Door hard werken zal het de toekomstige studenten ook lukken om de studie af te ronden.
  A. Pawirooelomo BICT
  Technicus
  Telesur


  Alle colleges volgen, leerstof bijhouden en niet wachten tot het laatste moment voor het tentamen, de vakken niet onderschatten.
  R. Ramlal BICT
  ICT-Medewerker
  Min. Binnenlandse Zaken


 • vooraf doornemen van de geplande leerstof per college;
 • actief participeren aan de colleges en
 • tijdig starten met papers.
 • D.Sleman BICT
  Netwerkbeheerder
  Telesur  Studietips

  Indien men begint aan de opleiding, dient men zich er 100% voor te lenen en in het achterhoofd te houden de opleiding zo gemotiveerd en zo snel als mogelijk af te ronden.
  G. Chan Pin Yin
  Bladmanager
  Dynamic Variety N.V.


  Als advies kan ik het volgende meegeven: ga niet af op het woord van mensen die zeggen dat de opleiding zwaar is. Probeer altijd bij te blijven met de leerstof en lees daadwerkelijk de literatuur van kaft tot kaft, je leert er een heleboel uit.
  C. Fernandes
  Technicus
  Telecommunicatiebedrijf Suriname – Telesur


  Aan de toekomstige studenten wil ik het volgende meegeven: vertrouwen in eigen kunnen; commitment dat je ervoor gaat; discipline aan de dag leggen en doorzetten tot het eind.
  R. Ganesh
  Supervisor
  Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.


  Bespreek uw besluit goed met uw gezin. Wees erop voorbereid dat u tal van andere activiteiten in uw persoonlijke leven zult moeten opgeven, indien u met succes deze opleiding wilt afronden. Lees met aandacht uw literatuur vanaf het moment dat u die ontvangt. Relateer deze met uw praktijk, achterhaal de essentie en stel vragen. Wacht niet tot het allerlaatste moment om te beginnen met studeren. Uw succes is in uw handen!
  E. Hirosemito
  Administrator (act.)
  Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.


  Voor de Bedrijfskundige ICT-er vind ik het belangrijk dat de studenten al een zekere werkervaring hebben in de operationele ICT. Vele zaken die je leert tijdens je opleiding zullen je ook helpen een beter inzicht te krijgen bij de dagelijkse zaken binnen je eigen of toekomstige organisatie (werkkring).
  D. Holwijn
  Business Consultant
  BDO


  Een geschikte studie voor een ieder die in de ICT-wereld werkzaam wil zijn.
  W. Kalpoe
  ICT-manager
  Devina’s Enterprises


  De studie heel erg serieus aanpakken door:
 • een juiste planning te maken van alle uit te voeren activiteiten;
 • deze planning conform het schema na te leven;
 • zich goed voor te bereiden op de te volgen colleges;
 • altijd op tijd aanwezig te zijn voor het volgen van de colleges;
 • geen colleges te verzuimen en actief te participeren gedurende de colleges;
 • altijd huiswerk maken, zodat bij de correctie eventuele zaken die niet begrepen zijn zichtbaar worden en meteen aangepakt kunnen worden;
 • tijdig aanvangen met het studeren voor het afleggen van tentamens en met het uitwerken van de schriftelijke opdrachten (casestudy, papers);
 • evaluatieformulieren zo eerlijk en kritisch mogelijk in te vullen, opdat eventuele aandachtspunten aangepakt kunnen worden en
 • geloof en vertrouwen te hebben in eigen kunnen en bovenal een groot doorzettingsvermogen te hebben, omdat dit het geheim van succes is!
 • M. Kandhai
  Section Head
  De Surinaamsche Bank N.V.


 • Start with the end in mind!!
 • Maak een studieplan en stel SMART-doelen vast.
 • Volg zoveel mogelijk de colleges.
 • Wees een actieve student.
 • Studeer regelmatig en bereid je voor op elk college.
 • Zorg voor een goed archiveringssysteem van je studiemateriaal.
 • Vier elke mijlpaal.
 • D. Fränkel – Leckie
  Customer Relations Representative
  Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.


  Werk en studie in balans houden door goed te plannen. Een studieplan opmaken per semester. Maar het belangrijkste is, je houden aan je studieplan!
  A. Mohan
  Team Leader
  Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.


  Houdt de theorie vanaf het begin bij, maak je huiswerk, volg de lessen en wees een actieve student. Vooral tijdens de colleges is alle aandacht vereist. Studeer op tijd en maak er het beste van. Het zal tenslotte jou ten goede komen.
  V. Ramkhelawan
  Tester III
  N.V. Energiebedrijven Suriname


 • Kies gericht een opleiding.
 • Maak geen gebruik van de 50% regeling m.b.t. doorstromen naar het volgende jaar, dit gaat je de das om doen. Probeer zo veel als mogelijk alle vakken van hetzelfde jaar met goed gevolg af te ronden.
 • Verschuif NOOIT een beroepsproduct naar het volgende blok, omdat een eventuele achterstand heel moeilijk is in te lopen.
 • D. Sendar
  Senior Advisor
  DOOR management consultants


  Toekomstige studenten zou ik het volgende willen meegeven:
 • maak een goede voorbereiding bij de start;
 • studeer proactief, spaar de stof niet op;
 • geef niet op ondanks falen en
 • communiceer veel met de docent.
 • G. Truideman
  Netwerk Technicus
  Telesur


  Studie-ervaring

  Yes, mission accomplished!

  Reeds bij aanvang van mijn studie HBO-ICT in 2008, heb ik mezelf het ‘SMART’ doel gesteld om succesvol de eindstreep te behalen en wel volgens het haarfijn uitgestippeld tijdspade van Janssen & Partners. En ja hoor, het is me gelukt! Een bekend gezegde luidt: ‘loon naar werken’. Dit kan alleen bewaarheid worden door jezelf gedurende het gehele studietraject steeds voor de volle honderd procent in te zetten (alleen of in groepsverband) en te ‘poweren’, enthousiasmeren en motiveren met positieve gedachten. Tijd uittrekken voor het studeren is geen eenvoudige klus, want - naast je studie neem je ook actief deel aan het arbeidsproces - maar met een goede tijdsindeling, prioriteitsstelling en bovenal de ondersteuning van iedereen in jouw omgeving moet het zeker lukken. En met Janssen & Partners, als de betrouwbare en professionele partner aan jouw zijde, zal je zeker gegarandeerd zijn van succes!
  Ing. Faridi Bousaid
  Hoofd ICT Stichting Jeugdtandverzorging


  Thank You!

  Ik ben Telesur dankbaar voor de mogelijkheid om deze HBO-studie te volgen bij Janssen & Partners. Deze studie biedt een goede basis om in een organisatie op management niveau te fungeren. Studeren op HBO niveau is in combinatie met werken zwaar,maar met doorzetting lukt het zeker wel. Bij het studeren is het belangrijk de leerstof niet op te sparen maar regelmatig bij te houden. Deze studie leert je niet alleen theorie en praktijk op ICT-gebied, maar ook het samenwerken met anderen. Janssen & Partners bedankt voor deze studiemogelijkheid in Suriname.
  Ing. Wendell Weigle
  Telesur


  Een doel gerealiseerd!!

  Studeren is een investering in jezelf. Het kost allemaal geld en tijd, maar bovenal wilskracht. Hierbij dank ik Janssen & Partners voor de mogelijkheid dat ik dit doel in Suriname heb kunnen realiseren. Good job Janssen & Partners. Ga zo door!
  Ing. Iwan Jules
  Senior Systeembeheerder
  Assuria Verzekeringen


  Een lang gekoesterde wens.

  Een lang gekoesterde wens is voor mij in vervulling gegaan. Het op zak hebben van een HBO diploma betekent voor mij de verbreding van mijn inzichten om beter te kunnen functioneren. De kritische begeleiding vanuit het instituut Janssen & Partners hebben ertoe bijgedragen dat ik betere analyses kan maken. De inspanningen die ik daarbij heb moeten opbrengen zijn enorm geweest. Van groot belang is het dat jij, als cursist, je elk moment van de opleiding voor de volle honderd procent inzet. Dat je actief participeert tijdens de colleges, in de werkgroepen en vooral tijdens het schrijven van de papers. Het laatste zal goed van toepassing zijn, wanneer het moment aanbreekt om je afstudeerscriptie te schrijven. Janssen & Partners bedankt, dat ik bij jouw instituut deze TOP-studie heb mogen afronden.
  Ing. R. October

  HBO Bachelor in drie jaar.

  Het volgende is mij heel positief opgevallen bij de studie HBO Informatie en Communicatie Technologie (ICT):
  Er is geen stagnatie in het onderwijsleerproces. Volgens de opgemaakte jaarplanningen (opleidingsplanning) door het instituut dien je je als student alleen in te zetten en zal je de opleiding dan in de drie jaren kunnen afronden.
  Je doet kennis op in ICT-gerichte vakken met daarbij de integratie met de management vakken waarbij je wordt geleerd om te letten op de omgeving van je organisatie (omgevingsbewustzijn). Als ICT-man(-vrouw) word je kennis bijgebracht om een dusdanig ICT-beleid te formuleren voor je organisatie dat dit zowel intern als buiten de organisatie voordelen zal hebben.
  Deze opleiding bij Janssen & Partners heb ik totaal anders ervaren dan ik gewend ben. De logistieke faciliteiten (lokalen), de docentenbegeleiding tijdens de colleges en tijdens het afstuderen hebben een hogere kwaliteitsgraad, en het curriculum is een weerspiegeling van de recente ontwikkelingen binnen het ICT-gebeuren. Janssen en Partners bedankt, dat ik met dit getuigschrift nu meer mogelijkheden heb in deze globaliserende wereld.
  Ing. Radjkoemar Gopi
  Telesur


  Een TOP-resultaat bij een TOP-studie.

  Het principe van Dromen, Denken, Durven en Doen dat gedurende de opleiding gedoceerd is, is de basis geweest voor het bereiken van dit TOP-resultaat. Een HBO-diploma op zak hebben was voor mij een droom die werkelijkheid is geworden. Doordat ik de stand van Janssen & Partners bezocht op de ICT-beurs in 2006 raakte ik bekend met de studie HBO Bedrijfskundige ICT. Het paste heel goed in mijn toekomstvisie en ben toen ook eraan begonnen. Vanaf het 1e leerjaar werden er groepen gevormd voor ’t maken van verslagen, houden van presentaties en samen studeren. Ik was vanaf het begin tot het eind met dezelfde studenten in een groep, waar de motivatie en onderlinge samenwerking TOP was. De studie vereist een zekere mate van discipline, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen van de student. Vanwege mijn ervaring als actieve sporter ben ik zo een uitdaging nimmer uit de weg gegaan. Al bij al heb ik deze periode met succes afgerond, mede dankzij ondersteuning van mijn familie, vrienden, studiegenoten, docenten en bovenal de zegen van de Heilige Schepper. Een apart woord van dank gaat uit naar Janssen & Partners voor het aanbieden van deze TOP-studie.
  Ing. Winston Arichero
  BDO


  Janssen & Partners mijn beste keus!

  De HBO-studie Bedrijfskundige ICT van Janssen & Partners is de oplossing voor hen die een HBO Bachelorgetuigschrift willen bezitten op ICT-gebied. Met de ervaring, het vlotte verloop van de opleiding en de persoonlijke begeleiding is Janssen & Partners mijn beste keus! Als student word je klaar gestoomd voor het werk als topmanager belast met de ICT-aspecten van elke organisatie, hetzij een software ontwikkelingsbedrijf, een opleidingsinstituut of een bedrijf waar er auto onderdelen worden verkocht. Deze zijn de organisaties waar ik werkervaring heb mogen opdoen en de leerstof heb kunnen toepassen tijdens mijn studie. ICT is niet weg te denken, hoe klein of hoe groot de organisatie ook mag zijn. Vol tevredenheid kijk ik terug naar de jaren van college volgen, studeren en tentamens doen. Echt de moeite waard om dit jaar eindelijk vol trots en dankbaarheid mijn getuigschrift in handen te ontvangen.
  Ing. Priscilla Hermelijn-Hensen
  Hermelijn Autoparts N.V.


  Studie-ervaring.

  Yesss, een belofte aan mezelf ingelost en een stressy, maar zeer leerrijke en toch wel leuke periode afgesloten. Ik ben inderdaad heel opgelucht dat de opleiding HBO-ICT achter de rug is, maar ik kan toekomstige studenten meegeven dat een dergelijk opleiding met een multidisciplinair karakter erg veel discipline, inspanning en doorzettingsvermogen vereist, maar de moeite waard is. Je krijgt er heel veel voor terug in de vorm van inzichten, diverse invalshoeken, methoden en technieken, ervaring in het samenwerken in een groep, kennis van andere bedrijven en toepassingen,waardoor zelfs de soms slapeloze nachten in the end flink beloond worden. Niet alleen financieel vanwege de ‘opportunities’ voor carrièregroei, maar bovenal vanwege toegenomen eigen vertrouwen, durf en inzichten bij het accepteren van uitdagingen van vakspecifieke, maar zelfs ook overige projecten die niet tot de eigen ‘discipline’ behoren. De verscheidenheid aan opgedane kennis en inzichten zorgt bovendien voor verbreding van de eigen visie en denkpatronen, waardoor je naast het vormen van een eigen mening ook een beter ‘gewaardeerde’ team-player kunt worden, door onder meer aanbevelingen en voorstellen, betreffende IT en zelfs niet IT issues, van collega’s binnen en buiten de eigen afdeling adequaat te beoordelen en van commentaar te voorzien.
  Studie-tips:
 • Maak een studieplan en studeer regelmatig.
 • Lees meer dan van je verwacht wordt en leg verbanden.
 • Werk altijd actief mee aan groepsopdrachten, wees vooral geen ‘meelifter’, maar een gewaardeerd en betrouwbaar groepslid.
 • Wees zorgvuldig, kritisch, creatief en kwaliteitsbewust bij het uitwerken van papers en maak dat tot een goede voorbereiding/leerschool voor de finale afstudeeropdracht.
 • Ing. Kedlien Bandhoe
  Staatsolie


  Opleidingsduur

  Mijn studieperiode bij Janssen & Partners heb ik als enerverend, leuk maar bovenal erg leerrijk ervaren. Als fulltime-werkende vrouw eiste het extra inspanning en doorzettingsvermogen om de driejarige studie HBO-ICT met succes af te ronden. De periode is echter wel snel voorbijgegaan, zeker wanneer colleges werden gevolgd in een comfortabele omgeving met gezellige klasgenoten. De gevolgde vakken met een multidisciplinair karakter bieden mij de gelegenheid om op management niveau te leren denken en deze hebben een positieve invloed op mijn werkomgeving. Met dit diploma op zak biedt het mij nu tevens meer carrière mogelijkheden en de deur naar verdere specialisatie. Janssen & Partners, ga zo door!
  Ing. Y. Sokarijo
  Systeembeheer Internet Telesur


  YES! Een zware inzet is beloond. HBO-ICT in 3 jaar!

  Doelen die je voor jezelf stelt zijn heel belangrijk. Ik had als eigen uitdaging vastgesteld de studie in 3 jaar te voltooien, en dat is mij met veel inspanning ook heel goed gelukt! Deze studie heb ik als zeer intensief ervaren. Ik had het geluk om in de praktijk het geleerde gedurende de opleiding gelijk te kunnen toepassen en dat heeft een aardige bijdrage geleverd in de inzichten voor het vak. Het opstellen van papers, projectplannen, werken in projectgroepen etc. heb ik als meest intensief ervaren, omdat je haast elke dag bezig moet zijn. Een tip die ik kan meegeven is, werk altijd serieus aan je papers, groepswerken en ‘lift’ niet mee, want dat gaat zich profileren wanneer je aan je eigen scriptie moet gaan werken. De combinatie werken en studeren is heel erg zwaar, maar als je een doel voor ogen hebt, moet je ervoor gaan. Het is mij en de andere afgestudeerden gelukt, dus waarom jij ook niet.....?
  Ing. E. Wakidjan
  N.V. Energiebedrijven Suriname
  ICT Department
  Section Applications


  Oktober 2006 ben ik, na door de Chief Operating Officer van DSB-Bank geinspireerd te zijn, gestart met de HBO-ICT-opleiding. Een studie die niet altijd te combineren was met mijn dagelijkse drukke werkzaamheden. De tijdens deze studie opgedane kennis heeft, vanaf het begin van de opleiding binnen mijn functioneren bij de ICT afdeling van DSB Bank, een zekere toegevoegde waarde gehad. Dankzij mijn doorzettingsvermogen, het aanhouden van een strakke planning en enorme inspanning met lange avonden is het mij in 3 jaar dan ook gelukt op 15 december 2009 met trots deze studie af te ronden. Janssen & Partners, DSB-Bank en mijn gezin bedankt voor jullie bijdrage, ondersteuning en begrip die hebben geleid tot een TOP-prestatie.
  Ing. Y. Schmeltz-Setrokario
  DSB Bank NV
  ICT Department
  System Development


  Jippieeeeeee, ik heb een mijlpaal bereikt in mijn leven, dankzij Janssen & Partners. Wat een heerlijk gevoel. Heel, heel hartelijk bedankt. Allereerst wil ik de directie van het opleidingsinstituut heel hartelijk dankzeggen voor het halen van deze pittige en kwalitatieve hoge opleiding naar Suriname. Het is voor mij, en ik neem aan voor velen van ons, een lang gekoesterde wens die in vervulling is gegaan. Mijn studieperiode heb ik met enorm veel optimisme en enthousiasme mogen doorlopen, dankzij de goede samenwerking met directie, docenten, collega studenten en bovenal mijn gezinsleden. Hartelijk dank aan jullie allen. De bekroning van mijn studie zie ik als de voltooiing van mijn goedgekeurde scriptie, waarbij het heel belangrijk is, om je scriptie te vervaardigen op basis van de opgedane kennis en vooral out of the box te denken en schrijven. Natuurlijk zullen er offers moeten worden gebracht, maar niets is prettiger om het trotse en voldane gevoel te krijgen, wanneer je scriptie wordt geaccepteerd en ten uitvoer wordt gebracht door het desbetreffende bedrijf.
  Ing. P. Brul
  ICT-stafmedewerker Centrale Bank Suriname


  Het was mij een waar genoegen om een opleiding op dit niveau te mogen volgen. De opleiding is moeilijk te combineren met het werk, maar toch wel te doen. Ik zou een ieder willen aanbevelen deze studie bij Janssen & Partners te volgen, waar kwaliteit en niveau gewaarborgd zijn. Janssen en Partners bedankt, een wens is in vervulling gegaan.
  Ing. A. Imang
  Hoofd Technisch Netwerkbeheer Telesur


  De MCSE-kopstudie doet zijn naam eer aan: deze HBO-studie is werkelijk DE studie voor MCSE'ers die het volgende niveau willen bereiken. Met een goede voorbereiding is haast alles mogelijk. Met deze uitstekende opleiding van Hogeschool NOVI en SDO via het Janssen & Partners-opleidingsinstituut ben je zeker voorbereid op de uitdagingen na de studieperiode. Studeer bewust en kies voor je toekomst!
  Ing. M. Cheung
  Customer Support Engineer SNAK N.V.


  Het moet van mijn hart om Janssen en Partners bij deze te danken voor hun inzet en dedication om kwalitatieve stukken uit hun cursisten te bewerkstelligen. Zelfs mijn directeur is onder de indruk van de begeleiding, die tot in details gaat. Bedankt dat u het hebt aangedurfd om deze opleiding naar Suriname te brengen. Dank voor alle begeleiding, zodat ik de eindstreep heb kunnen behalen.
  Ing. J. Robles de Medina
  Hoofd ICT Godo G.A.


  ‘Vertrouwen in eigen kunnen' dat is de sleutel tot succes. Mijn motto door de jaren heen. Ik was steeds op zoek naar kwalitatieve cursussen en opleidingen en heb geen spijt van mijn investering bij. Ondanks de slapeloze nachten, de enorme inspanning die het mij gekost heeft om deze studie af te ronden, voel ik mij nu alleen maar trots. Een TOP-prestatie dat hoort bij een TOP-studie!
  Ing. C. Abas-Martotaroeno
  Hoofd ICT & Marketing Lincoln-Jeveka


  Iedereen weet het maar niemand durft er over te praten. Ook ik heb bij het begin van mijn onderzoek 'gegoogeld'. Dat waren dus drie 'verloren' maanden, omdat ik geen enkele HBO-scriptie heb kunnen ontwaren die aanleunden tegen de eisen van Janssen & Partners en Hogeschool NOVI. Ten einde raad heb ik gezocht op ' Master W.O.-scriptie '. Ik zag toen wel wat herkenbare elementen. Uiteindelijk heb ik google laten varen en me gericht op de kritische, richtinggevende Janssen & Partnerscorrectoren en de 'out of the box ' (veel vrijheid)-benadering van mijn begeleider. Zowaar, van start tot finish professionalisme ten TOP!
  Ing. U. Staphorst
  Trainer / System Engineer


  Ik werd geinspireerd door de verantwoordelijke voor ICT om deel te nemen aan deze interessante opleiding en heb er geen spijt van. De opleiding slaat inderdaad een brug tussen de business en ICT zodat er kwalitatief betere oplossingen kunnen worden bedacht. Ook managementaspecten komen geheel tot hun recht bij deze opleiding. Het is een aanrader voor mensen die later management-functies willen bekleden, maar ook voor degenen die gewoon waarde willen toevoegen aan hun ICT- activiteiten. Een woord van dank aan allen die mij hebben ondersteund tijdens mijn studieperiode. Janssen & Partners.........ga zo door!
  Ing. I. Hijlaard
  ICT stafmedewerker DSB Bank


  Anderen hebben het voor mij al gezegd, maar ik kan het niet laten te benadrukken hoe dankbaar ik ben voor de "opportunity" die het halen van deze kwalitatieve studie naar Suriname mij geboden heeft voor het upgraden van m'n kennis en behalen van een internationale certificering. Goed gezien dus Janssen & Partners! De studie was natuurlijk heel zwaar in combinatie met de dagelijkse werkzaamheden, maar ik heb heel veel doorzettingsmotivatie geput vanuit de stimulans die er uitging van m'n medestudenten (belletje hier....mailtje daar ). Vanuit de studieopzet zijn er vaker samenwerkingsprojecten, waardoor de band met elkaar zich positief ontwikkelde. Bedankt collega's!
  Ing. V. Mertodikromo-Hiwat
  ICT Manager Assuria