Hogeschool van Suriname

De hogeschool werd in 2001 opgericht door het echtpaar Antony en Kathleen Janssen. Vanuit hun eigen deskundigheid en belangstelling besloten zij een hogeschool op te richten die gespecialiseerd is in bedrijfskunde en ICT. Dat concept van specialisatie heeft de hogeschool nog steeds. Kwaliteitsontwikkeling van de school staat voorop.

 

Kwaliteit

De kwaliteit kenmerkt zich door bijvoorbeeld het lesmateriaal dat wij gebruiken. Wij gebruiken uitsluitend recente boeken waarin "the state of the art" wordt beschreven. Maar ook de kwaliteit van ons zorgvuldig uitgekozen docentencorps, onze kleine klassen, waardoor wij veel persoonlijke aandacht en begeleiding kunnen geven en de voortdurende koppeling tussen theorie en Surinaamse praktijk kenmerken onze kwaliteit.

 

Kwaliteitsborging

Janssen & Partners was de eerste hogeschool in Suriname die een NOVA-accreditatie verwierf. Dat wil zeggen dat de beide bacheloropleidingen voldoen aan internationale normen en dus internationale erkenning hebben. Die NOVA-accreditatie willen we graag behouden en dus zijn we er voortdurend scherp op dat wij aan de normen blijven voldoen. De kwaliteit van de opleidingen staat onder toezicht van de Kwaliteitsboard en de toetsing gericht op het verkrijgen van de hbo-kwalificaties, staat onder toezicht van de Examencommissie.

 

Buitenlandse visitatie

Hogeschool Janssen & Partners is door het Nederlandse visitatiebureau HOBÉON gevisiteerd in opdracht van het NOVA (Nationaal Orgaan voor Accreditatie) en heeft een unanieme positieve beoordeling ontvangen voor de opleidingen HBO-ICT en HBO-Bedrijfskunde.

 

Erkende titels

De opleiding HBO-ICT is overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15 van de wet NOVA 2007 geaccrediteerd onder nummer BO-112013/001. De geslaagden hebben het recht de titel Bachelor of Informatics and Communication Technology (BICT) te voeren.

 

De opleiding HBO-Bedrijfskunde is overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15 van de wet NOVA 2007 geaccrediteerd onder nummer BO-112013/002. De geslaagden hebben het recht de titel Bachelor of Business Administration (BBA) te voeren.

 

Samenwerkingen

Vanuit een aantal perspectieven streeft Janssen & Partners er naar om de samenwerking met andere partners te bevorderen. De belangrijkste redenen voor deze samenwerking zijn:
 • het borgen van de kwaliteit van de aangeboden opleidingen;
 • het kunnen afnemen van internationaal erkende examens;
 • het zorgdragen voor actuele internationale opleidingsprogramma’s;
 • het afstemmen op het internationale beroepenveld en
 • het verstrekken van internationaal geaccepteerde getuigschriften en diploma’s.
EXIN

Het ministerie van Economische Zaken in Nederland nam in 1984 het initiatief om te zorgen voor goede examinering van de opleiding Automatisering en Mechanisering van de Bestuurlijke Informatieverwerking (AMBI): dat initiatief was de Stichting EXIN (afkorting van Examen Instituut). Later is dit het bedrijf EXIN geworden. Later realiseerde EXIN andere IT-standaarden, zoals het Praktijkdiploma Informatica (PDI), ITIL®, PRINCE2® en ISPL. In de jaren ’90 zorgde EXIN met een aantal andere IT-organisaties voor Frameworks: een raamwerk van IT-competenties gebaseerd op de Europese standaard Career Space. Voor een sterke organisatie is het nodig dat de mensen de juiste vaardigheden en denkwijzen ontwikkelen. Daar speelt EXIN op in met Tracks, een flexibel op rolgebaseerd kwalificatiepro¬gramma.


NOVI

Stichting Hoger Onderwijs NOVI is een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Maatschappelijk Werk in Nederland aangewezen Hogeschool op basis van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW). De hogeschoolopleidingen zijn op grond van de WHW geregistreerd bij het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO), onder nummer 24HR. Eerder verworven kennis door opleidingen en/of ervaring is buitengewoon waardevol. Hogeschool NOVI kan u op grond van die kennis en dus ook op basis van uw opgedane ervaring toelaten tot een hbo-opleidingstraject dat precies bij uw niveau past. Door middel van de EVC-procedure is het mogelijk om een verkorte duale deeltijdse opleiding te volgen. NOVI is opgericht in 1958.


NIBE-SVV

NIBE-SVV is hèt kennisinstituut van en voor de financiële dienstverlening. U kunt bij NIBE terecht voor vakopleidingen, trainingen, examens en permanente educatie. Maar ook voor vakuitgaven, workshops en congressen over actuele thema’s in de branche. Als hèt opleidingsinstituut voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf leidt NIBE jaarlijks tienduizenden medewerkers op. Dit doet zij al meer dan 50 jaar. Ook neemt zij examens af voor het bank- en effectenbedrijf. U kunt bij NIBE zowel vak- als functiegerichte opleidingen volgen, van de basis tot het hoogste niveau.Janssen & Partners, Hogeschool van Suriname, is voortdurend op zoek naar deskundigen met praktijkervaring. Deskundigen die de theorie kennen en de praktische toepassing.

Wij ontvangen u graag als gastdocent. Onze docenten werken met het nieuwste lesmateriaal wat inspireert en innoveert tot nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen het vakgebied. De gastdocenten krijgen de gelegenheid hun ervaring, plezier en uitdagingen aan onze studenten over te brengen. Onze studenten zijn blij met uw praktijkervaring.

Bent u HBO/universitair opgeleid en wilt u uw praktijkkennis overdragen aan onze deeltijdstudenten? Heeft u kennis en ervaring in een van de onderstaande vakken? Stuur dan uw curriculum vitae naar info@janssenenpartners.com. Gecertificeerde Microsoft System Administrators en Engineers zijn ook van harte welkom om ons team te versterken!


Vakken:

Bedrijfskunde

 • Toegepaste Informatietechnologie
 • Communicatievaardigheden
 • Projectuitvoering
 • Inleiding Management
 • Inleiding Bestuurlijke Informatievoorziening
 • Logistiek
 • Integrale kwaliteitszorg
 • Business Process Management
 • Human Resource Management
 • Cross Cultural Management
 • Financieel Economisch Management
 • Bestuurlijke Informatievoorziening
 • Organisatiekunde
 • Management Vaardigheden
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Informatiemanagement
 • Marketing Management
 • Onderzoeksmethoden
 • Organisatieverandering
 • Adviesvaardigheden
 • Inleiding Bedrijfsrecht
 • Ethiek
 • Onderzoekskunde
 • Management Control
 • Projectmanagement
 • Leidinggeven

ICT

 • Informatiesystemen
 • Projectuitvoering
 • Communicatievaardigheden
 • Cloudcomputing
 • Databases en SQL
 • Agile Systeemontwikkeling
 • IT servicemanagement processen
 • Toepassen IT Service Management Processen
 • Beheer van de Informatievoorziening
 • Data-analyse & Ontwerp
 • Systeemontwikkeling op basis van UML
 • IT Governance
 • Informatiebeveiliging
 • Informatiemanagement
 • Business Process Management
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Management Vaardigheden
 • ITIL Processen
 • Projectmanagement
 • Organisatiekunde
 • Bestuurlijke Informatievoorziening
 • Informatiseringseconomie
 • Human Resource Management
 • EDP-Auditing
 • Werken onder Architectuur
 • Onderzoekskunde
 • Migratie
 • Organisaties in verandering
 • ICT en besluitvorming
 • Integrale kwaliteitszorg
 • Marketing Management

Steeds vaker krijgen wij de vraag van organisaties of wij een student hebben die een geschikte kandidaat kan zijn voor een van hun vacatures. Betreffende organisaties hebben immers de ervaring dat wij goede kandidaten in huis hebben.

Het voordeel van onze studenten is dat ze naast het meewerken in de dagelijkse praktijk ook beschikbaar zijn voor het maken van praktijkopdrachten, beroepsproducten en afstudeeropdrachten, welke direct nodig zijn voor de organisatie. Dit geeft hen ook direct studiepunten in het kader van hun opleiding.

Heeft u een vacature? Wij sturen uw vacature graag door naar een potentiële kandidaat. Bovendien plaatsen wij uw vacaturetekst in deze rubriek.


Het onstaan van de Hogeschool van Suriname.

De wijze waarop de studenten van de HvS worden opgeleid.

De Bachelorstudies van de HvS.