“Ik studeer bij de Hogeschool van Suriname, want ik ga altijd voor het hoogst haalbare resultaat”.


Eunice

recognized for outstanding study achievements

HBO-Bedrijfskunde

De opleiding HBO-Bedrijfskunde van Janssen & Partners Hogeschool van Suriname is een competentiegerichte opleiding en is erop gericht studenten te helpen zich breder te ontwikkelen. De opleiding HBO-Bedrijfskunde is relevant voor (aankomende) coördinatoren en leidinggevenden met een achtergrond die divers kan zijn, afhankelijk van de materie waarmee of de branche waarin zij werkzaam zijn. Zij biedt uitstekende mogelijkheden te leren effectief om te gaan met de complexiteit en dynamiek van het moderne management en helpt hen zich voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. De bedrijfskundige kan functioneren bij organisaties zowel in de private als in de publieke sector.

De werkzaamheden van de bedrijfskundige liggen op het vlak van advies-, management ondersteunende, leidinggevende en resultaatgerichte functies. Het uitgangspunt hierbij is de integrale en praktijkgerichte benadering van managementvraagstukken. Hierbij worden alle disciplines in het bedrijf, waaronder inkoop, productie, verkoop en marketing optimaal op elkaar afgestemd. Bij het optimaliseren worden de relaties binnen de organisatie, maar ook de relaties buiten de organisatie beschouwd: de concurrentie, de leveranciers en de wetten. Van de bedrijfskundige wordt verwacht dat hij in staat is vanuit een strategische visie de interne processen en structuren te analyseren en te optimaliseren. De beginnende bedrijfskundige is een generalist die in een bedrijfsmatige of organisatorische context leiding kan geven, de bedrijfsprocessen weet te managen, veranderingen kan implementeren, zowel de in- als externe omgeving van een bedrijf of organisatie kan analyseren, beleid kan ontwikkelen en implementeren, en op strategisch niveau kan adviseren. De bacheloropleiding HBO- Bedrijfskunde bestaat uit de volgende modulen.

Jaar 1 propedeutische fase
O.W.E. 1 Learning skills O.W.E. 2 Information systems
• Projectuitvoering
• Communicatievaardigheden 1
• Onderzoeksvaardigheden 1
• Zelfreflectie en opstellen persoonlijk actieplan 1
• Toegepaste Informatietechnologie 1
• Toegepaste Informatietechnologie 2
• Informatiesystemen
• Praktijkopdracht Informatiesystemen
O.W.E. 3 Business & law O.W.E. 4 IT Organization studies
• Inleiding Management
• Inleiding Bedrijfsrecht
• Ondernemen
• Praktijkopdracht Ondernemen
• Organisatiekunde
• Organisatieverandering
• Digital Marketing
• Praktijkopdracht Digital Marketing
Jaar 2 hoofdfase deel I
O.W.E. 5 General Management O.W.E. 6 Research skills
• Projectmanagement
• Beroepsproduct Projectmanagement
• Communicatievaardigheden 2
• Praktijkopdracht Communicatievaardigheden
• Integrale kwaliteitszorg
• Business Process Management
• Onderzoeksvaardigheden 2
• Portfolio Zelfreflectie en opstellen persoonlijk actieplan-2
O.W.E. 7 Human Resource Management O.W.E. 8 Logistics
• Human Resource Management
• Beroepsproduct Human Resource Management
• Cross Cultural Management
• Praktijkopdracht Cross Cultural Management
• Bestuurlijke Informatievoorziening 1
• Bestuurlijke Informatievoorziening 2
• Logistiek
• Praktijkopdracht Logistiek
Jaar 3 hoofdfase deel II
O.W.E. 9 Change Management O.W.E. 10 Marketing Management
• Change Management
• Beroepsproduct Change Management
• Leidinggeven
• Case studie Leidinggeven
• Marketing Management
• Beroepsproduct Marketing Management
• Ethiek
• Praktijkopdracht Ethiek
O.W.E. 11 Self Reflection O.W.E. 12 Financial Management
• Managementvaardigheden
• Informatiemanagement
• Adviesvaardigheden
• Zelfreflectie en opstellen persoonlijk actieplan 3
• Financial Management
• Beroepsproduct Financial Management
• Bedrijfseconomie
• Case studie Bedrijfseconomie
Jaar 4 hoofdfase deel III
O.W.E. 13 Research & Innovation O.W.E. 14 My specialization
• Innovatie
• Beroepsproduct Innovatie
• Onderzoekskunde
• Case studie Onderzoekskunde
• Keuzemodule 1
• Beroepsproduct Keuzemodule 1
• Keuzemodule 2
• Case studie Keuzemodule 2
O.W.E. 15 Stage O.W.E. 16 Afstuderen
• Stage/Werkervaring • Afstudeeropdracht

Specialisatiemogelijkheid

• HBO Bachelor Business Administration, specialism General Management
• HBO Bachelor Business Administration, specialism Human Resource Management
• HBO Bachelor Business Administration, specialism Marketing Management
• HBO Bachelor Business Administration, specialism Financial Management
• HBO Bachelor Business Administration, specialism Change Management

Vooropleiding

Voor deelname aan de bacheloropleiding HBO-Bedrijfskunde moet men in het bezit zijn van een havo-, vwo-, mbo- of daaraan gelijkgestelde diploma. Op basis van EVK’s (erkenning van eerder verworven kennis) in de vorm van diploma’s en EVC’s (erkenning van eerder verworven competenties), die aantoonbaar zijn middels beroepsproducten en/of een tentamen, kan de plaats bepaald worden in het vierjarige curriculum, waar de student kan instromen. Een potentiële student die niet aan de vooropleidingsvereisten voldoet en de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt en minimaal 3 jaar werkervaring heeft in een opleidingsgerelateerde werkomgeving, kan op basis van de EVC-procedure toelating tot de opleiding verkrijgen.

 

Certificering

De opleiding HBO-Bedrijfskunde is door het Nederlandse visitatiebureau HOBÉON gevisiteerd en is overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15 van de wet NOVA 2007 geaccrediteerd onder nummer BO-112013/002. De geslaagden hebben het recht de titel Bachelor of Business Administration (BBA) te voeren.

 

Opleidingsduur

Studenten met een middelbaar schooldiploma en relevante werkervaring op hbo-niveau kunnen de vierjarige opleiding in kortere tijd realiseren. Op grond van EVK’s en EVC’s kunnen vrijstellingen verkregen worden voor de vakken uit met name de eerste twee jaren om daarmee een kortere doorlooptijd van de studie te realiseren.Bij de start van zijn studie ICT was Rudolf Djojopawiro belast met de verwerking en controle van kredieten bij de NTFM, dochteronderneming van de Hakrinbank. Voor zijn afstudeeronderzoek heeft hij zich verdiept in Work Flow Management. Rudolf is doorgegroeid naar stafmedewerker. De studie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan zijn professionele carrière.


Rudolf Djojopawiro

Alumnus

HBO-ICT

De opleiding HBO-ICT van Janssen & Partners Hogeschool van Suriname is een competentiegerichte opleiding en is erop gericht studenten vanuit ICT-startfuncties te ondersteunen bij het doorgroeien naar leidinggevende functies. De ontwikkeling en doorgroei van de ICT’er vinden plaats op basis van praktijkervaring en voortgezette scholing. Tijdens het functioneren in de beroepspraktijk vindt doorgroei plaats in de breedte naar een leidinggevende functie en in de diepte door het ontwikkelen van een specialisme. Uitgangspunt is dat afgestudeerden van deze opleiding al dan niet in een leidinggevende functie kunnen functioneren zowel bij kleine, middelgrote als grote bedrijven, zowel bij de overheid als bij de profit- en non-profitsector.

De centrale activiteiten van de informaticus richten zich op informatie, software en computersystemen. Deze systemen kunnen groot en complex zijn. Bedrijfs-kundige informatiesystemen ondersteunen bedrijfsprocessen. Bij bedrijfsprocessen kan gedacht worden aan logistieke, marketing-, financieel-administratieve, human resource-, registratieve en informatie- en communicatieprocessen. Daarnaast kan gedacht worden aan informatiesystemen zoals besturingssystemen, netwerksystemen, betalingsverkeer, verzekeringen, administratieve, reserverings-, communicatie- en ontwikkelsystemen. De beginnende informaticus richt zich op de relatie tussen mensen, bedrijfs-processen en ICT-oplossingen. Hij functioneert interdisciplinair en brengt daarbij verandering en innovatie op gang voor medewerkers en klanten. De bacheloropleiding HBO-ICT bestaat uit de volgende modulen.

Jaar 1 propedeutische fase
O.W.E. 1 Learning skills O.W.E. 2 Information systems
• Projectuitvoering
• Communicatievaardigheden 1
• Onderzoeksvaardigheden 1
• Zelfreflectie en opstellen persoonlijk actieplan 1
• Agile Systeemontwikkeling
• Cloud Computing
• Informatiesystemen
• Praktijkopdracht Informatiesystemen
O.W.E. 3 System development O.W.E. 4 Service management
• Systeemontwikkeling op basis van UML
• Programmeren
• Databases en SQL
• Praktijkopdracht Databases en SQL
• IT Service Management Processen 1
• Organisatieverandering
• Digital Marketing
• Praktijkopdracht Digital Marketing
Jaar 2 hoofdfase deel I
O.W.E. 5 Business Management O.W.E. 6 Research skills
• Projectmanagement
• Beroepsproduct Projectmanagement
• Communicatievaardigheden 2
• Praktijkopdracht Communicatievaardigheden
• Integrale kwaliteitszorg
• Business Process Management
• Onderzoeksvaardigheden 2
• Zelfreflectie en opstellen persoonlijk actieplan 2
O.W.E. 7 Development & Testing O.W.E. 8 Management of information
• Data-analyse & Ontwerp
• Beroepsproduct Data-analyse & Ontwerp
• Toetsen, Testen en Acceptatie
• Praktijkopdracht Toetsen, Testen en Acceptatie
• IT Governance
• Human Resource Management
• Beheer van de Informatievoorziening
• Praktijkopdracht Beheer van de Informatievoorziening
Jaar 3 hoofdfase deel II
O.W.E. 9 Planning & Design O.W.E. 10 Service & Operation
• Beleid & Strategie
• Beroepsproduct Beleid & Strategie
• Werken onder Architectuur
• Case studie Werken onder Architectuur
• EDP-Auditing
• Beroepsproduct EDP-Auditing
• IT Service Management Processen 2
• Praktijkopdracht IT Service Management Processen
O.W.E. 11 Self Reflection O.W.E. 12 Support & Enable
• Informatiemanagement
• Change Management
• Marketing Management
• Zelfreflectie en opstellen persoonlijk actieplan 3
• Informatiebeveiliging
• Beroepsproduct Informatiebeveiliging
• Bedrijfseconomie
• Case studie Bedrijfseconomie
Jaar 4 hoofdfase deel III
O.W.E. 13 Research & Innovation O.W.E. 14 My specialization
• Innovatie
• Beroepsproduct Innovatie
• Onderzoekskunde
• Case studie Onderzoekskunde
• Keuzemodule 1
• Beroepsproduct Keuzemodule 1
• Keuzemodule 2
• Case studie Keuzemodule 2
O.W.E. 15 Work experience O.W.E. 16 Thesis
• Stage/Werkervaring • Afstudeeropdracht

Specialisatiemogelijkheid

• HBO Bachelor ICT, specialism Business & IT
• HBO Bachelor ICT, specialism Planning & Design
• HBO Bachelor ICT, specialism Development & Testing
• HBO Bachelor ICT, specialism Service & Operation
• HBO Bachelor ICT, specialism Support & Enable

Vooropleiding

Voor deelname aan de bacheloropleiding HBO-ICT moet men in het bezit zijn van een havo-, vwo-, mbo- of daaraan gelijkgestelde diploma. Op basis van EVK’s (erkenning van eerder verworven kennis) in de vorm van diploma’s en EVC’s (erkenning van eerder verworven competenties), die aantoonbaar zijn middels beroepsproducten en/of een tentamen, kan de plaats bepaald worden in het vierjarige curriculum, waar de student kan instromen. Een potentiële student die niet aan de vooropleidingsvereisten voldoet en de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt en minimaal 3 jaar werkervaring heeft in een opleidingsgerelateerde werkomgeving, kan op basis van de EVC-procedure toelating tot de opleiding verkrijgen.

Certificering

De opleiding HBO-ICT is door het Nederlandse visitatiebureau HOBÉON gevisiteerd en is overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15 van de wet NOVA 2007 geaccrediteerd onder nummer BO-112013/001. De geslaagden hebben het recht de titel Bachelor of Informatics and Communication Technology (BICT) te voeren.

Opleidingsduur

Studenten met een middelbare schooldiploma en relevante werkervaring op hbo-niveau kun- nen de vierjarige opleiding in kortere tijd realiseren. Op grond van EVK’s en EVC’s kunnen vrijstellingen verkregen worden voor de vakken uit met name de eerste twee jaren om daar- mee een kortere doorlooptijd van de studie te realiseren.